Liberalismens död i Egypten

Liberalismens död?

 

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet. Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

PM om Egypten

Egypten

 

Vi är bedrövade. Den Egyptiska våren har övergått i kaos och drömmar om frihet riskerar att krossas. Så många människor ställde sitt hopp till demokrati som skulle ge ökad frihet, men redan valresultatet förutspådde en orolig framtid.

 

De övergrepp som nu sker mot människor och mot religiösa symboler riskerar att splittra Egyptens folk för lång tid framöver. Arabvärldens viktigaste land kommer i så fall att både vara en risk för omvärlden och ett otryggt land att bo i.

 

Vi kan aldrig acceptera våld som politiska metod. Vi kan heller aldrig acceptera att demokratiskt valda företrädare kuppas bort. Vi är djupt oroliga för den utveckling som situationen i Egypten tagit.

 

De klara ståndpunkter som utrikesminister Carl Bildt och andra politiker i väst intagit är välgörande. Dessa måste fortsätta följas av politiska åtgärder tills våldet upphört.

 

Vi vill slutligen uppmana alla berörda att avstå från all användning av våld för att undvika en eskalering där ännu fler människor dödas och som skapar motsättningar som består i åratal.

 

Abdirizak Waberi  M

Hans Linde  V

Anna-Lena Sörensson  S

Mehmet Kaplan  MP

De papperslösa

Moderaterna står för öppenhet och människans integritet och okränkbarhet. Varje individ har en dignitet och valfrihet som ska respekteras av alla. Det är därför jag en gång valde att bli moderat. Var och en ska få förutsättningar att söka lycka och framgång utifrån sina egna val. 

Flyktingar som kommer till vårt land och söker skydd från krig, svält och förföljelse av diktatoriska regimer ska få den skydd de behöver. Sverige stänger inte dörrar för människan i nöd. Alla riksdagspartier som har mänskliga värderingar anser så. 

Många har försökt att komma åt Moderaternas politik genom Tobias Billströms uttalanden. Personligen tycker jag att han har begått ett stort fel och uttryckt sig klumpigt och otillfredsställande.Även om han har bett om ursäkt tror jag att han verkligen behöver rannsaka sig. Jag tror att han är illa berörd av det var en SD politiker som hyllade honom. Bara det borde göra honom verkligen ledsen.

Det var många som tyckte att jag borde begära hans avgång. Detta övervägande är statsministerns uppgift och det är Tobias själv som kan bedöma situationen. För min del så trots min besvikelse över uttalandet så tycker jag att Tobias är ett bra statsråd och en gedigen politiker. 

Men den stora frågan som ska lösas är hur vi ska göra med de papperslösa i vårt samhälle som är byggd på rättssäkerhet och rättvisa. En grundbult för att det skall fungera är att de som får stanna tas väl om hand och snabbt introduceras i det svenska samhället. En annan är att de som inte får uppehållstillstånd snabbt avvisas i enlighet med internationell praxis.En human och laglig lösning behövs. Det är inte enkelt men nödvändig både för samhället och för individen. Jag har stora förhoppningar på diskussionerna mellan Moderaterna och Miljöpartiet. Men tiden rinner och det finns inget utrymme för politiska spel som bara gagnar rasisterna och populistiska politiker. 

Om Försvaret

Försvaret debatteras ganska livligt. Några anser till och med att försvarsfrågan konkurrerar med melodifestivalen runt köksbordet. Men nej jag tror inte att det har kommit så långt. Dock är debatten intressant om än många gånger snäv och oseriös. 

Somliga vill att Sverige ska återinföra värnplikten och att vi ska ha ett invasionsförsvar, fastän att alla andra länder successivt håller på att gå mot modernitet i försvarspolitiken. Idag bygger vi ett insatsförsvar som ska vara tillgängligt och som har både bredd och djup. Vår försvarspolitik bygger på rationalitet och långsiktighet. Vi har ett bra försvar. Målet är att det ska bli ännu bättre så att det kan utföra de uppgifter som finns tillhands. 

Vi måste också förstå att det är en stor uppgift för Försvarsmakten att ställa om till ett insatsförsvar. Vi måste ha respekt för detta. Det kommer att ta tid och vissa reformer och moment behöver finjusteras innan alla bitar faller på plats. Sverige består inte bara av Gotland och den enda fienden är inte den stora björnen i öster. Säkerhetspolitiken i omvärlden ser annorlunda ut än den gjort tidigare och den förändras hela tiden. Vi måste kunna förebygga ett angrepp och inte bara försvara oss mot det. 

Är vi så svaga att försvaret förfaller? Är det rimligt att hela försvarsförmågan försvinner inom en vecka? Är lösningen mer pengar? Vad gör Nato och våra Nordiska länder vid ett angrepp mot Sverige? 

Alla dessa frågor hoppas jag kommer att besvaras av Försvarsberedningen. 

Det som är aktuellt är att, med utgångspunkt i försvarsbeslutet från 2009, har Försvarsmakten en målbild som ska vara realiserad till 2019. Där ligger nu deras fokus. Vi behöver stödja Försvarsmakten med detta arbete och inte belasta den med frågor som inte är aktuella. 

Jag lär återkomma om ämnet.

Arabvåren

Arab våren

 

Det var många som trodde att Mellanöstern efter arabvåren kommer att ha samma demokratiska miljö som Europa bara inom några veckor eller månader. Samma människor tycker nog nu att arabvåren har blivit arabhöst.

Båda analyserna är fel. Demokratin är en process som alltid pågår. Det finns inget slutmål. Det är en ständig kamp för jämlikhet, frihet och människans integritet. Vi strävar alla efter utopin men det är det som är Utopin.

I Egypten är Morsi bättre än Mubarak men han är inte ofelbar. Regeringen i Tunisien som leds av en koalition är mycket bättre än Ben Alis styre, men de begår fel.

Det som behövs är att stärka demokratin och inte ge upp de miljoner som äntligen har börjat se sin dignitet och integritet.

Mellanöstern är en blandning av religioner, traditioner och är mänsklighetens vagga. Det finns mycket där som är beundransvärt men också mycket som behövs förändras

Vem ska avgöra. Jo FOLKET och inget annat. WE THE PEOPLE heter det i den amerikanska författningen.

Vi bör hjälpa till för att underlätta övergången från diktatur till demokratin.

Det är ett ansvar som vi har.

Sveriges soft power

Sveriges soft power

 

Efter insatserna i Afghanistan, Kosovo, Libyen och Adenviken står Sverige inför nya utmaningar.

Den reform som Sveriges försvar har genomgått ger bättre förutsättningar för att hjälpa andra. Sverige som inte har den mörka, grymma koloniala historien kan använda sin mjuka makt för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter.

Flertalet av GMU soldaterna som jag har träffat ser fram emot utlandstjänstgöring. De ser nyttan som de kan göra. Jag har välkomnat HMS Landskorona när hon kom hem efter en insats i Adenviken och hörde hur Kapten och besättningen berättade om hur de hjälpta att avvärja piratattacker och såg till att förnödenheter kom fram. Det gick inte att missa stoltheten i deras röster.

När jag träffar vänner från Libyen runtom i Europa nämns alltid Sveriges namn. Insatserna var värdefulla för att hindra Gaddafi att bomba ihjäl befolkningen.

 Även vårt närområde kräver Sveriges uppmärksamhet. Nu när USA är mer intresserad av Stilla havet och många europeiska länder skär ner sina försvarsutgifter har vi en möjlighet att etablera ett närmare samarbete med våra Nordiska grannar och de Baltiska länderna. Ett samarbete som ska vara tydligt för alla som är berörda.

Friskoleutredningen

Friskoleutredningen

 

Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte vrider tillbaka klockan. 

Visserligen så finns det problem som behöver åtgärdas, men när valet nalkas är risken att partierna får kalla fötter. Särskilt när motståndarna tll friskolor utnyttjat problemen för att intensifiera sina attacker mot reformen. 

Att ge kommunerna vetorätt vid etablering eller begränsa vem som får starta en skola kommer att begränsa friheten vi fått de senaste åren.

Det är alltid viktigt att se tillbaks och utvärdera reformerna för att finjustera och för att förbättra, men man behöver inte skjuta sig i foten.

Alliansen står för friheten. Låt oss inte skrämmas av frihetsfienderna.

Islamofobi och Rasism

Ännu en folkpartist lämnar sina uppdrag efter avslöjandet om rasistiska åsikter. Detta skriver media. 

Rasismen finns i samhället och det blir lömskare när förtroendevalda sprider sådana åsikter. Ord som ”Zoomalier” och ”Surkurd” är bara några tillmälen som användes av de aktuella politikerna. Jag vet att Folkpartiet ser allvarligt på detta och kommer att vidta åtgärder för att hindra sådant beteende. 

Men dock återstår att göra det som behövs för att minska det hot och den otrygghet som många muslimer och medborgare med utländsk härkomst känner.

Samhället bör ta sitt ansvar och arbetet mot rasismen i alla sina former intensifieras.

Internationella Insatser

Återigen vill Socialdemokraterna minska anslaget till internationella insatser i försvarsbudgeten. Detta i tid när ser en värld där det behövs insatser från bland annat Sverige.

Idag tar Sverige sin del av ansvaret och tillsammans med andra finns vi bland annat  vid Somalias kust och i Afghanistan.  

Hoten mot Sverige är många och försvarsberedningen kommer i sitt arbete även att analysera olika hotbilder. Både de som finns i närområdet och övriga hot i världen.

Dock måste vi fortsätta att ta vårt ansvar i att hjälpa de som behöver vår hjälp. 

I mina många besök till kadetter och GMU soldater fick jag uppfattningen att många söker just till försvarsmakten för att kunna hjälpa till och göra insatser runt om i världen. Att säkerställa sjöfarten eller bistå med hjälp vid matleveranser i konfliktområden är sådana uppgifter som genomförs idag. 

Dessutom behövs Sveriges insatser vid olika FN uppdrag. Jag förstår inte Socialdemokraternas ställningstagande.

Gaza

Efter ömsesidig skottväxling över gränsen attackerar nu Israel Gaza och offensiven skördar många dödade och skadade civila. Israel hotar med upptrappning och kanske med en markoffensiv. Detta kan bara leda till åtskilliga offer bland de civila. De palestinska organisationerna har också lovat att då ge tillbaka. 

Även om alla erkänner att varje land har rätten att försvara sig så kan vi inte förstå eller acceptera hur den israeliska regeringen resonerar. Hur kan ett land hävda att den försvarar sig genom att döda små barn. För två dagar sedan lovade Israel vapenvila men överraskar världen med detta öppna krig. 

Nuvarande israeliska regeringen och Benjamin Netanyahu förbereder sig för val och jag hoppas att detta krig inte är en del av förberedelserna. Att döda oskyldiga är inte en politisk gärning som visar på handlingskraft. 

Israel borde samarbeta med de nya statsledningarna i närområdet för att få till en varaktig fred i mellanöstern. Bildandet av en demokratisk Palestina och upphörandet av ockupationen är en kärnfråga samt Israels rätt att existera. 

Israel bör omedelbart sluta alla krigsaktioner och sätta sig på förhandlingsbordet. De palestinska organisationerna bör få hjälp från världssamfunden för att avvärja attackerna och att ena sig för att vara en värdig motpart på förhandlingsbordet.

Hat och våld

Expressens avslöjande av ett par av SD:s toppolitikers agerande har varit det mest diskuterade ämnet i landet och varit första nyhet i alla media och fått stor täckning i sociala medier. 

Frågan som, med all rätt, diskuterades mest var uttrycken som användes av toppolitikerna. De avslöjar både deras människosyn och kvinnosyn men jag tror att det som behöver diskuteras också är det ökade rasismen och intoleransen i samhället. SD politikernas agerande är bara yttringar av detta. Deras ideologi är baserat på hat och våld mot alla oliktänkande medborgare. 

Om inte Sören Ismail är svensk och inte tillhör Sverige vem är det då? 

Hoppas nu att även människor som inte är så insatta förstår att SD inte vill bygga ett modernt och rikt Sverige utan vill bara ha ett fascistiskt land där medborgare ska ha munkavle och ska sorteras efter etnicitet och härkomst. 

För min del så fortsätter jag arbetet för ett inkluderande Sverige som älskar alla sina barn.

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...