Artiklar

Demokrati och frihet

Cirka 1 miljard människor i världen lider av hunger. EN stor del beror på torka och krig men inte allt. Världsekonomin bidrar till de förödande förhållandena. De stora och rika länderna som genomgår stora finanskriser minskar stödet till utvecklingsländerna. Det är dags att ta ännu mer ansvar. Utvecklingsländerna behöver nu mer stöd än någonsin och inte bara akut hjälp utan även stöd för att ökad demokratisering och för att lösa krig och konflikter. Arbetet bör riktas både till regeringar och till civila samhällsinstitutioner.

Läs mer...

Nordafrika inger hopp

 

Det man för bara några år inte trodde vara möjligt händer just nu i Norra Afrika. Människor
har i sin längtan efter frihet och demokrati tvingat bort de förtryckarregimer som styrt i
decennier. Det inger hopp även hos mig. Jag ser framför mig att en demokratisk muslimsk stat
bildas. Det är första gången någonsin och för mig som troende muslim mycket spännande.

Läs mer...

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...