Internationella Insatser

Återigen vill Socialdemokraterna minska anslaget till internationella insatser i försvarsbudgeten. Detta i tid när ser en värld där det behövs insatser från bland annat Sverige.

Idag tar Sverige sin del av ansvaret och tillsammans med andra finns vi bland annat  vid Somalias kust och i Afghanistan.  

Hoten mot Sverige är många och försvarsberedningen kommer i sitt arbete även att analysera olika hotbilder. Både de som finns i närområdet och övriga hot i världen.

Dock måste vi fortsätta att ta vårt ansvar i att hjälpa de som behöver vår hjälp. 

I mina många besök till kadetter och GMU soldater fick jag uppfattningen att många söker just till försvarsmakten för att kunna hjälpa till och göra insatser runt om i världen. Att säkerställa sjöfarten eller bistå med hjälp vid matleveranser i konfliktområden är sådana uppgifter som genomförs idag. 

Dessutom behövs Sveriges insatser vid olika FN uppdrag. Jag förstår inte Socialdemokraternas ställningstagande.

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Välkommen

Hej!

Välkommen, och tack för att du besöker min officiella hemsida. Det är en ära att representera en av de mest mångkulturella städerna i detta fina land, nämligen Göteborg.
Den nya hemsidan kommer att fungera som en online-kontor, hålla väljarna uppdaterad om mitt arbete i Riksdagen. Den nya hemsidan har ett antal nya funktioner, inklusive e-nyheter (registrera dig), politiska pressklipp, undersökningar, och även länkar till min Twitter och Facebook-konton. Alla dessa resurser gör att vi kan hålla kontakten så jag kan tjäna er bättre. Jag hoppas att du tycker webbplatsen är informativ och ett bra sätt att hålla dig uppdaterad och informerad om hur jag arbetar tillsammans med mina moderata kollegor och alliansvänner för att utveckla Sverige.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...