Om mig

Jag heter Abdirisak Waberi och är moderat ledamot i Sveriges riksdag. Jag är ursprungligen från Somalia men har bott större delen av mitt liv i Sverige och det är Sverige jag ser som mitt hemland. Jag har alltid varit engagerad i samhällsfrågor samt aktiv i föreningslivet. Bland annat har jag varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, en av landets största gräsrotsföreningar som bland annat arbetar med integration och mångfald.

 

Jag vill vara delaktig i utvecklandet av det samhälle som tagit emot mig och gett mig förutsättningar att skapa mig och min familj ett bra liv.

 

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...