Demokrati och frihet

Cirka 1 miljard människor i världen lider av hunger. EN stor del beror på torka och krig men inte allt. Världsekonomin bidrar till de förödande förhållandena. De stora och rika länderna som genomgår stora finanskriser minskar stödet till utvecklingsländerna. Det är dags att ta ännu mer ansvar. Utvecklingsländerna behöver nu mer stöd än någonsin och inte bara akut hjälp utan även stöd för att ökad demokratisering och för att lösa krig och konflikter. Arbetet bör riktas både till regeringar och till civila samhällsinstitutioner.

Reformerna i arabvärlden har inte nått den syriska regimen som fortsätter döda sin befolkning och räknar med att omvärldens reaktioner sker i snigelfart. Efter nederlaget för det syriska folket i FN:s säkerhetsråd p g a veton från Ryssland och Kina, kom arabförbundet med ett ännu lamare förslag, nämligen dialog mellan regimen och motståndarna. Ytterligare tidsfrist för regimen att fortsätta sin frammarsch i Syriska städer. Korrupta regimer kan inte reformeras genom påtryckningar utan genom att ge stöd åt befolkningen så att de kan bli av med dem.

Kenyanska militär har gått in i Somalia för att jaga Al- Shabaab heter det. Torkan har hårt drabbat de södra delarna av Somalia och det är just dessa områden som nu befaras bli stridsfält för striderna mellan den kenyanska armén och Al- Shabab. Al-Shabab anklagas för att ligga bakom bortrövandet av biståndsarbetarna. Det är just sådan händelseutveckling som bidrar till lidandet för Somalias befolkning. Det krävs mer långtgående insatser för att komma till rätta med återuppbyggandet av Somalia och det är inga andra än det somaliska folket som kan göra jobbet.

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...