Nordafrika inger hopp

 

Det man för bara några år inte trodde vara möjligt händer just nu i Norra Afrika. Människor
har i sin längtan efter frihet och demokrati tvingat bort de förtryckarregimer som styrt i
decennier. Det inger hopp även hos mig. Jag ser framför mig att en demokratisk muslimsk stat
bildas. Det är första gången någonsin och för mig som troende muslim mycket spännande.
I Sverige är religion en privatsak. Människor kan välja att tro eller att inte tro. De kan
också välja att följa religionens bud fullt eller delvis. Jag tycker att det är bra. Samma
förhållningssätt gäller oavsett vilken religion människor omfattar.
 
Det är inte alltför länge sedan Luthersk protestantism var den enda tillåtna religionen i
Sverige. Numer har vi religionsfrihet. Människor har också flyttat hit från andra länder för att
skapa sig en ny framtid och för att fly från krig och våld. Från Sydeuropa kom katoliker och
ortodoxa bekännare från mitten på 1950-talet. Senare har folk från mellanöstern och Somalia
kommit till Sverige. Samtliga, katoliker, ortodoxa som muslimer, har haft behov av att kunna
utöva sin religion.
 
Jag har fått äran att efter förmåga tolka och förmedla vad som står i koranen. Det är samma
roll som den kristne predikanten eller pastorn och den judiska rabbin har. Jag gjorde detta i
egenskap av utövande muslim och ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige.
 
I flera inslag i massmedia har jag tillfrågats om islams syn på olika förhållanden och hur
man som god muslim skall leva. Jag har svarat från ett religiöst perspektiv, inte från ett
allmängiltigt. Som programmen redigerats kunde man få intrycket att mina uttalande var min
allmängiltiga syn. Därför är det viktigt för mig att en gång för alla klarlägga min syn på hur
människor bör bete sig mot varandra.
 
Jag anser att varje människa skall få forma sitt liv utifrån sina egna värderingar. Är man
troende muslim och vill följa koranen skall man få göra det, är man troende kristen och vill
följa bibeln skall man få göra det och är man, som många svenskar, sekulariserad skall man få
vara det.
 
Jag har också behov att säga att jag är emot kvinnlig omskärelse, emot självmordsattacker,
liksom för övrigt alla andra försök att ta människoliv, och är för att människor skall få ha sin
sexualitet i fred. Jag anser att flickor och pojkar skall umgås och att de själva skall få avgöra
om de vill dansa med varandra och att hederskulturen inte hör hemma i ett modernt samhälle.
 
Jag har fått förmånen att företräda en muslimsk grupp i Sverige. Det är min bestämda
uppfattning att muslimer, också djupt troende, skall kunna delta i det offentliga livet. Det
innebär till exempel att det skall finnas tillgång på halal slaktat kött och att kvinnor som vill
skall få bära huvudduk på offentliga platser. Det innebär inget tvång för andra men de som
vill leva enligt koranen skall få göra det med beaktande av andras rätt att leva sina liv.
 
Mycket av det som islam står för har sin grund i förhållanden för 1 500 år sedan. Det finns
fasta punkter men det finns rörliga aspekter också. Islam är på väg att moderniseras och
omtolkas men har ännu inte fått sitt moderna uttryck. Det är en spännande process, inte minst
händelserna i Tunisien och Egypten kommer att verka som katalysatorer.
I de så kallade sekulära staterna i mellanöstern har muslimska uttryck varit förbjudna. En
reaktion mot detta är naturlig och jag hoppas att förbud ersätts med tolerans. Uttalanden från
 
det muslimska brödraskapet i Egypten tyder på att så blir fallet.
 
Abdirizak Waberi
Riksdagsledamot (M)

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...