Senaste Nytt

Sveriges soft power

Sveriges soft power

 

Efter insatserna i Afghanistan, Kosovo, Libyen och Adenviken står Sverige inför nya utmaningar.

Den reform som Sveriges försvar har genomgått ger bättre förutsättningar för att hjälpa andra. Sverige som inte har den mörka, grymma koloniala historien kan använda sin mjuka makt för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter.

Flertalet av GMU soldaterna som jag har träffat ser fram emot utlandstjänstgöring. De ser nyttan som de kan göra. Jag har välkomnat HMS Landskorona när hon kom hem efter en insats i Adenviken och hörde hur Kapten och besättningen berättade om hur de hjälpta att avvärja piratattacker och såg till att förnödenheter kom fram. Det gick inte att missa stoltheten i deras röster.

När jag träffar vänner från Libyen runtom i Europa nämns alltid Sveriges namn. Insatserna var värdefulla för att hindra Gaddafi att bomba ihjäl befolkningen.

 Även vårt närområde kräver Sveriges uppmärksamhet. Nu när USA är mer intresserad av Stilla havet och många europeiska länder skär ner sina försvarsutgifter har vi en möjlighet att etablera ett närmare samarbete med våra Nordiska grannar och de Baltiska länderna. Ett samarbete som ska vara tydligt för alla som är berörda.

Friskoleutredningen

Friskoleutredningen

 

Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte vrider tillbaka klockan. 

Visserligen så finns det problem som behöver åtgärdas, men när valet nalkas är risken att partierna får kalla fötter. Särskilt när motståndarna tll friskolor utnyttjat problemen för att intensifiera sina attacker mot reformen. 

Att ge kommunerna vetorätt vid etablering eller begränsa vem som får starta en skola kommer att begränsa friheten vi fått de senaste åren.

Det är alltid viktigt att se tillbaks och utvärdera reformerna för att finjustera och för att förbättra, men man behöver inte skjuta sig i foten.

Alliansen står för friheten. Låt oss inte skrämmas av frihetsfienderna.

Islamofobi och Rasism

Ännu en folkpartist lämnar sina uppdrag efter avslöjandet om rasistiska åsikter. Detta skriver media. 

Rasismen finns i samhället och det blir lömskare när förtroendevalda sprider sådana åsikter. Ord som ”Zoomalier” och ”Surkurd” är bara några tillmälen som användes av de aktuella politikerna. Jag vet att Folkpartiet ser allvarligt på detta och kommer att vidta åtgärder för att hindra sådant beteende. 

Men dock återstår att göra det som behövs för att minska det hot och den otrygghet som många muslimer och medborgare med utländsk härkomst känner.

Samhället bör ta sitt ansvar och arbetet mot rasismen i alla sina former intensifieras.

Internationella Insatser

Återigen vill Socialdemokraterna minska anslaget till internationella insatser i försvarsbudgeten. Detta i tid när ser en värld där det behövs insatser från bland annat Sverige.

Idag tar Sverige sin del av ansvaret och tillsammans med andra finns vi bland annat  vid Somalias kust och i Afghanistan.  

Hoten mot Sverige är många och försvarsberedningen kommer i sitt arbete även att analysera olika hotbilder. Både de som finns i närområdet och övriga hot i världen.

Dock måste vi fortsätta att ta vårt ansvar i att hjälpa de som behöver vår hjälp. 

I mina många besök till kadetter och GMU soldater fick jag uppfattningen att många söker just till försvarsmakten för att kunna hjälpa till och göra insatser runt om i världen. Att säkerställa sjöfarten eller bistå med hjälp vid matleveranser i konfliktområden är sådana uppgifter som genomförs idag. 

Dessutom behövs Sveriges insatser vid olika FN uppdrag. Jag förstår inte Socialdemokraternas ställningstagande.

Gaza

Efter ömsesidig skottväxling över gränsen attackerar nu Israel Gaza och offensiven skördar många dödade och skadade civila. Israel hotar med upptrappning och kanske med en markoffensiv. Detta kan bara leda till åtskilliga offer bland de civila. De palestinska organisationerna har också lovat att då ge tillbaka. 

Även om alla erkänner att varje land har rätten att försvara sig så kan vi inte förstå eller acceptera hur den israeliska regeringen resonerar. Hur kan ett land hävda att den försvarar sig genom att döda små barn. För två dagar sedan lovade Israel vapenvila men överraskar världen med detta öppna krig. 

Nuvarande israeliska regeringen och Benjamin Netanyahu förbereder sig för val och jag hoppas att detta krig inte är en del av förberedelserna. Att döda oskyldiga är inte en politisk gärning som visar på handlingskraft. 

Israel borde samarbeta med de nya statsledningarna i närområdet för att få till en varaktig fred i mellanöstern. Bildandet av en demokratisk Palestina och upphörandet av ockupationen är en kärnfråga samt Israels rätt att existera. 

Israel bör omedelbart sluta alla krigsaktioner och sätta sig på förhandlingsbordet. De palestinska organisationerna bör få hjälp från världssamfunden för att avvärja attackerna och att ena sig för att vara en värdig motpart på förhandlingsbordet.

Fler artiklar...

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Välkommen

Hej!

Välkommen, och tack för att du besöker min officiella hemsida. Det är en ära att representera en av de mest mångkulturella städerna i detta fina land, nämligen Göteborg.
Den nya hemsidan kommer att fungera som en online-kontor, hålla väljarna uppdaterad om mitt arbete i Riksdagen. Den nya hemsidan har ett antal nya funktioner, inklusive e-nyheter (registrera dig), politiska pressklipp, undersökningar, och även länkar till min Twitter och Facebook-konton. Alla dessa resurser gör att vi kan hålla kontakten så jag kan tjäna er bättre. Jag hoppas att du tycker webbplatsen är informativ och ett bra sätt att hålla dig uppdaterad och informerad om hur jag arbetar tillsammans med mina moderata kollegor och alliansvänner för att utveckla Sverige.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...